april 05, 2023

Hvordan er jordskælvsrisiko zonerne I Tyrkiet?

Tyrkiet ligger på den lille tektoniske plade, som hedder den anatolske plade, og landet er beliggende i et område med en relativt høj seismisk aktivitet.
 
Grunden til dette er, at landet er presset ind imellem tre store tektoniske plader: Den nord-gående afrikanske og arabiske plade mod syd, og den syd-gående eurasiske plade mod nord.
Bevægelsen i disse tre plader gør, at den anatolske plade bliver skubbet mod vest, ind i Ægæerhavet.
 
Da Tyrkiet er så stort et land, er risikoen for jordskævl også forskellig fra region til region. Jordskævlsrisikoen opdeles I 5 zoner, som er bestemt af den tyrkiske katastrofemyndighed (AFAD).

Hvis en region er placeret 1., 2. eller 3. risikozone er der flere forholdsregler der skal tages.
 
Alanya er I den 4. risikozone og er betragtes derfor som en sikker zone.Det betyder, at jordskævl kan mærkes i Alanya, men vil ikke have nogle ødelæggende effekter.


Bygningsproces I Tyrkiet


For at kunne lave jordskælvssikre bygninger, er bygherren nødt til at være opmærksom på bygningens naturlige vibrationer.

Jordskælv skaber nemlig sidelæns belastninger, og for at kunne minimere mængden af skader, laver bygherren meget stive vandrette diagrammer, såsom gulve eller tag. Disse stive, vandrette strukturer kan nemlig dele de sidelæns belastninger fra jordskælvet igennem de lodrette strukturer, såsom søjler, bjælker og vægge, som leder de sidelæns belastninger helt ned i grunden.

 

På trods af Alanyas beliggenhed i et område med en relativt lav seismisk aktivitet, er det alligevel påbudt at erhverve sig en boligforsikring, som også dækker eventuelle skader forvoldt af jordskælv.

 

I Tyrkiet er der helt klare regler for, hvordan man opnår byggetilladelser og derefter opfører byggeriet på baggrund af de tilladelser der er givet.

 

Under byggeprocessen kontrolleres kvaliteten af konstruktionen og overholdelsen af byggetilladelsen af uafhægige og verificerede kontrollører.

 

Først når disse kontroller er godkendt, vil man få den endelige tilladelse og dokumentation for færdiggørelsen af bygningen.


Hvor kan jeg se om bygningen er jordskævlsikret?

Der bliver lavet jordskævlstest fra uafhængige licens forsikringsvirksomheder eller kommunale teams som bliver brugt til gamle bygninger I højrisikozoner.

 

I regioner hvor der ikke er nogen høj risiko for jordskælv, kan disse test laves af uafhængige virksomheder mod betaling.

 

Generelt set er der ikke brug for, at teste nyere bygninger i nogle af de 5 risikozoner, da de allerede er blevet testet og godkendt under opførelsen.