december 16, 2017

Få skøde endnu hurtigere + nye procedurer for betaling af el


At opnå skøde på sin feriebolig i Tyrkiet er en hurtig og forholdsvis "lige-ud-af-landevejen" procedure.

Ikke at vi anbefaler dig at prøve at gøre det selv, men for de af os som gør dette på daglig basis, så er reglerne, procedurerne og sagsgangen forholdsvis simpel.


Og nu har en ny tilføjelse til lovgivningen gjort det endnu lettere.

Som det ses på billedet herover, var dette en forsidenyhed i de lokale medier.

Tidligere skulle enhver bygning have en militærgodkendelse, før boliger i bygningen kunne blive solgt til udlændinge.

Dette for at forhindre at udlændinge købte bolig i militære områder, landzoner eller andre områder, som var underlagt restriktioner.

I Alanya var dette altid en simpel pro-forma proces, eftersom vi ikke har den type af områder underlagt disse restriktioner.

De fleste bygninger havde allerede denne tilladelse, men engang i mellem blev der solgt en bolig i en bygning, som ikke endnu havde fået denne tilladelse. 

Dette betød at vi måtte ansøge om tilladelsen før vi kunne udstede skøde, hvilket forsinkede selve skødeudstedelsen med mange uger.

De gode nyheder er at alle sådanne restriktioner nu er fjernet fra alle bygninger i Alanya, og denne milittære godkendelse er ikke længere nødvendig for udlændinge som køber bolig.


Vær opmærksom på nye procedurer for betaling af el

Nu da vi har din opmærksomhed vil vi gerne gøre opmærksomme på en mindre men alligevel vigtig ændring som elselskabet CLK Akdeniz har implementeret.