august 16, 2010

Hvad koster et skøde?

Jeg får ofte spørgsmålet: Hvad koster et skøde? Et meget relevant spørgsmål i forbindelse med en bolighandel i Tyrkiet.
Et skøde koster som sådan ikke noget og det helt korrekte spørgsmål at stille ville være: ”Hvad er udgifterne i forbindelse med tinglysning af skødet?”. Så lad os kikke lidt på dem.

Først og fremmest betales der 3,3 procent af den tinglysteværdi i skat. Hertil kommer omkring 300-500 TL i ekstra udgifter til diverse skatter, bilag der skal vedlægges skødeansøgningen etc.

Det interessante i denne her sammenhæng er først og fremmest de 3,3 procent der skal betales af den tinglyste værdi. Den tinglyste værdi kan nemlig variere rigtigt meget.
Ret beset vurde den tinglyste værdi jo korrespondere til den aftale købspris. Det gør den dog sjældent, og uden at skulle gå i detaljer skyldes dette, at kutymen er at tinglyse under handelsværdien.
Derved kan der spares penge i skatter og afgifter. Dette accepteres af de tyrkiske myndigheder som en del af en bolighandel i Tyrkiet.
Det gode spørgsmål er således, hvem der bestemmer beløbet som skal tinglyses, altså det beløb som alle ved ikke afspejler den reelle købspris. Jo, det er såmænd myndighederne...
Det foregår simpelthen ved at sælger tager sit skøde, går op på skødekontoret, viser skødet frem og finder ud af hvilket beløb han bør tinglyse. Og her spørges der ikke om, hvad sælger rent faktisk har solgt boligen for.
I stedet laver skødekontoret en udregning baseret på forskellige faktorer. Hvad ”formlen” helt præcist består af vides ikke, men den inkluderer blandt andet boligens størrelse, beliggenhed samt den på det tidspunkt tinglyste værdi. Den ny tinglyste værdi vil nemlig altid være højere end den gamle, og det accepteres ikke at nedskrive værdien på en ejendom, heller ikke selvom den sælges med tab.

Forvirret? Så læs videre her...

Som et eksempel har vi netop udstedt to skøder indenfor samme uge i den samme ejendom til to forskellige købere.
Boligerne blev solgt fra privatperson til privatperson, og var identiske bortset fra størrelse og etage. Den mindst af boligerne var med 1 soveværelse og beliggende på 3. sal. Her måtte vi tinglyse 140.000 TL. Det vil sige at skødeafgifterne beløb sig til omkring 5.000 TL.
Bolig nummer 2 var størrer, med to soveværelser og med en bedre beliggenhed på 5. sal. Her tinglyste vi 80.000 TL, og skødeafgifterne beløb sig til lidt over 3.000 TL.

Og hvordan hænger det så sammen? Alt andet lige burde den størrer og bedre beliggende bolig jo tinglyses højere end den mindre bolig med kun 1 soveværelse.
Korrekt, men i det her tilfælde er forklaringen, at den lille bolig allerede var tinglyst ganske højt. Dette skyldes at bygherre på tidspunktet for overdragelse til boligens først ejer tinglyste ganske højt, da myndighederne på daværende tidspunkt af skattemæssige årsager krævede dette.
Den størrer bolig var derimod tinglyst på et tidspunkt, hvor bygherre kunne tinglyse et langt lavere beløb.

Og nu når boligerne så sælges videre fra deres første ejere, kikker myndighederne som beskrevet ovenfor på det daværende tinglysningsbeløb, når det ny beløb for tinglysning bestemmes...
I det her tilfælde med det resultat at tinglysningsværdien er helt skæv, når to boliger i samme kompleks sammenlignes.
Det kan vel bedst beskrives som ulogiskt....

Er du nu endnu mere forvirret? Det forstår jeg godt, selv for os der til dagligt arbejder med disse emner, gælder det om at holde tungen lige i munden.

Det du som boligkunde skal lære af denne lektie er: Vær altid opmærksom på hvor meget skødeudgifterne kan beløbe sig til. Handel kun bolig med professionelle mæglere, der kan oplyse dig om dette, og samt argumentere hvorfor det forholder sig således.
I fald du ikke er opmærksom på denne del af bolighandlen, risikerer du at få dig en slem økonimisk overraskelse når udgifterne til skødet skal betales.
Den eneste måde at tjekke værdierne på er ved personlig henvendelse hos myndighederne, hvor der skal rettes en konkret henvendelse på den pågældende bolig.
Sørg for at dette bliver gjort, det kan sikre dig mod ubehagelige overraskelser.

Dette blog-indlæg er skrevet af 2Base Ejendomsmægler & My2Base Holiday Homes
Besøg os på nettet:
Salg af ferieboliger: www.2base.com
Udlejning & Service: www.my2base.com
Online Shop: www.my2baseshop.com

Hvad kan vi gøre for dig?
Som en af de mest erfarne og seriøse ejendomsmæglere med speciale i tyrkiske ferieboliger, kan vi tilbyde jer det bredeste udvalg af gode boliger og bedste services.
- Bedste og største udvalg af boliger fra både private sælgere og byggefirmaer
- Højt niveau af ærlig og pålidelig information
- Bedste service efter købet såsom udlejning, opsynsservice og online-shop.


Facebook: Få vores nyheder direkte via Facebook – "Like/ Syntes godt om" os, og læs vores store, små og sjove historier.


Nyhedsbrev
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du automatisk modtager relevante nyheder, gode råd og tips. Nyhedsbrevet er nemt at afmelde igen, hvis du ikke længere finder indholdet relevant.


august 15, 2010

Ny lufthavn: Den uendelige historie

Lad os denne gang berøre et emne, som på mange områder tegner til at blive den ”uendelige historie”.

Lufthavnen i Gazipasa. En lufthavn der med en beliggenhed ikke langt fra Alanya gennem de sidste år har tiltrukket sig en del opmærksomhed. Ganske naturligt da mange ikke bryder sig om de 1 time og 45 minutters kørsel som i dag er nødvendig fra Antalyas lufthavn. (At det er et problem er jeg i øvrigt slet ikke enig i, se tidligere blog)

Men det er ret beset også lige meget. Faktum er at lufthavnen i Gazipasa er på manges læber.

Prøv engang at se hvad vi gennem de sidste par år har haft skrevet i vores nyhedsbreve.

Lad os starte tilbage i marts 2008.
Her skrev vi:
Siden det i 2007 blev bekendtgjort at det tyrkiske selskab TAV havde vundet en licitation om retten til at drive lufthavnen i Gazipasa, har snakket og rygterne gået for fuld fart. Datoen for åbning har været heftigt diskuteret. Ligeledes hvordan den forlængelse af landingsbanen som er nødvendig for at større maskiner kan lande, skal ske har været oppe at vende, og mere eller mindre fantasifulde forslag har været på banen.
Vi har talt med journalister fra to lokale aviser fra henholdsvis Alanya og Gazipasa. Begge aviser følger sagen tæt. Ligeledes har vi talt med en advokat fra Gazipasa som følger sagen. Ifølge disser kilder har TAV sendt deres forslag til åbningen og driften af lufthavnen ind til myndighederne, der skal godkende denne. Dette er endnu ikke sket, hvilket betyder at der ingen endelig afgørelse er taget på præcis hvordan lufthavnen bliver operativ eller hvornår den kan åbne for trafik.
På baggrund af en henvendelse af 2Base skriver TAV:

Thank you for your interest in TAV Atatürk Airport Terminal and our web-site. Concerning your request, Gazipasa Airport development and reconstruction works have been started by TAV Airports Holding co. and passenger aircraft flights may start from 2009.
I hope this information meets your requirements.

Slutsatsen må derfor være at der stadig er mange uafklarede punkter og uklarheder, men at det fortsat lader til at lufthavnen inden for de nærmeste år vil åbne for trafik.
Senere samme år – nemlig i maj – fik piben dog en anden lyd:

Situationen omkring åbningen af den ny lufthavn I Gasipasa har i de forgangne uger tager en ny og lidt uventet drejning.
Det skete da den afdeling under det tyrkiske transportministerie (DHMI) som er ansvarlig for udstedelse af lufthavnslicenser meddelte, at en udvidelse af landingsbanen ikke var aktuel, og at der således kun måtte lande fly med op til 50 passagerer.
Dette vil betyde at lufthavnen ikke vil være interessant for udenlandske flyselskaber.

I sidste uge var en delegation af politikere og repræsentanter for lokale organisationer i Alanya på besøg i Ankara. Her mødtes de blandt andet med DHMIs ledelse som klart fastholdt, at der ikke vil blive givet tilladelse til en udvidelse af lufthavnen, da kontrakten mellem DHMI samt firmaet der har leaset lufthavnen (TAV) ikke gav mulighed for dette.
I følge Alanyas repræsentanter var dette ikke korrekt, og DHMI blev gjort opmærksom på at der var Alanyas side, var stor utilfredshed med beslutningen.

Faktum er der nu skal et politisk pres til at få ændret DHMIs beslutning, så TAV kan få tilladelse til at udvide lufthavnen. Sagen er dermed pludselig politisk og ligeledes yderst interessant på mange punkter.
For TAV er lufthavnen i Gasipasa blot en ud af mange forretninger, som TAV gør med den tyrkiske regering. TAV ønsker derfor ikke at gøre sig alt for store uvenner med den tyrkiske regering, blot for at få lov til at åbne en forholdsvis lille lufthavn som Gasipasa.
Det vurderes derfor at det må blive politisk pres fra Alanya der skal til for at ændre beslutningen. Ved besøget i Ankara fik Alanyas repræsentanter ligeledes lejlighed til ganske kort at møde den tyrkiske premierminister Erdogan, og også her fremlægge problemstillingen.
Som det ser ud nu er hele problemstillingen og sagsforløbet om åbningen af lufthavnen endelig kommet frem i lyset. Det betyder også at de første antagelser om at en åbning var nært forestående, ikke nødvendigvis har vist sig at holde stik. Som beskrevet er sagen blevet politisk, og udfaldet dermed uvist.
Der virker dog som om at der både politisk og fra interesseorganisationer i Alanya er bred enighed om at yde den indsats der skal til for at skubbe den politiske beslutning i den rigtige retning.
Et par måneder senere var der ikke sket meget:


Arbejdet med at åbne lufthavnen pågår og skulle i følge vores kilder være afsluttet ved årets afslutning. Der er dog stadig ikke givet tilladelse til at forlænge startbanen ud over de 1800 meter som der i dag er givet tilladelse til. Startbanens længde er derfor fortsat et problem i forhold til at større fly skal kunne lande.
Vi har tidligere belyst situationen i vores nyhedsbrev og problematikken har ikke ændret.


Og midt på sommeren 2008 lød det således:

Lufthavnens skæbne er ikke endeligt afgjort. Officielt set har lufthavnen stadig ikke de nødvendige tilladelser for at kunne åbne for større internationale fly og flyvninger. Uofficielt foregår der dog en helt masse i kulisserne. Arbejdet med at forlænge landingsbanen skal koordineres med udvidelse af hovedvejen syd for lufthavnen. En forlængelse af landsbanen får formentlig denne til at krydse hovedvejen. En løsning hvor hovedvejen førse under en forlænget langsbane er derfor i spil. Der er som sagt ingen officielle meldinger fra statens side omkring konfirmationen på dette projekt. Som kilder tæt på beslutningstagerne siger: ”Dette ville være dejligt i fald vi kunne få en dato så alle kan planlægge efter den. Men det her er Tyrkiet, og de kommer sikkert først til at annoncerere åbningen af lufthavnen efter at den rent faktisk er åbnet. Jeg er dog ikke i tvivl om at den på et eller andet tidspunkt vil åbne.”

Så der er stadig en masse løse ender og mange gode grunde til at følge situationen nøje. Samtidig kan vi konstatere at rygterne og historierne hernede stadig florerer på dagligt bases. Men når alt kommer til er intet officielt konfirmeret. Følg nedenstående link for interessant baggrundsinformation på historien om Gazipasa Lufthavn.


I oktober 2008 forlød det til at starte med at lufthavnen skulle åbne. Men sådan gik det ikke helt. Her er hvad vi skrev:

Gasipasas lufthavn var oprindeligt sat til at åbne 29. oktober 2008. Datoen er dog nu udskudt til maj næste år, da arbejdet med at få lufthavnen klargjort ikke var afsluttet.
Usikkerheden om åbningsdato samt brugen er lufthavnen er dermed fortsat usikker. Det vides heller ikke endnu med sikkerhed om landingsbanen bliver udvidet således at større fly også kan lande.
Som tidligere fortalt her i nyhedsbrevet har der været rygter om stort set alt lige fra at en bjerttop skal fjernes til at hovedvejen syd for lufthavnen skulle føres under en forlænget landingsbane. Intet af dette er dog indtil videre blevet til noget.
Sidste nye rygte går på en ”plan B” for lufthavnen, hvor TAV – firmaet som har leaset lufthavnen af myndighederne – sammen med investorer skulle ville bygge et yderst luksuriøst Spa- og Wellness center og i den forbindelse benytte lufthavnen til transport af gæster til dette Spa og Wellnesscenter. Dette rygte kommer fra en tysk avis.
Faktum er derfor stadigvæk af vi endnu ikke helt ved hvornår og under hvilken form lufthavnen i Gasipasa kommer til at fungere...
Her efter kom en længere periode hvor der ikke var andet end den sædvanlige sladder. I juni 2009 var der dog igen nyt – og denne gang godt nyt:De første testflyvninger i form af op- og nedstigninger er nu blevet gennemført at de tyrkiske luftfartsmyndigheder.
Disse test forløb tilfredsstillende og var et vigtigt skridt i forhold til den officielle og endelig åbning af lufthavnen for rutetrafik.
Det er endnu mange åbne spørgsmål i forbindelse med åbningen, og rygterne svirrer som altid. Ifølge disse skulle flere flyselskaber allerede nu være parat til at åbne ruter til lufthavnen. Dette er dog som sagt stadig på rygtebasis.

Gazipasa airport er beliggende tæt på Alanya og omkring 30 minutter i bil fra Alanya centrum. Det vurderes at den endelig åbning af lufthavnen vil have en positive indvirking på Alanya og turismen i området.


Løfterne er nu officielle
Og selvom sommeren 2009 heller ikke bragte åbning af lufthavnen, så bød efteråret på positivt nyt – og det endda fra Tyrkiets prædsident.

I Gazipasa fortsætter arbejdet med åbningen af lufthavnen. Historierne og rygterne er stadig mange, og det er stadig uvist, hvornår lufthavnen rent faktisk åbner.
Seneste positive udvikling er, at Tyrkiets præsident officielt har lovet en snarlig åbning af lufthavnen. Det skete ved hans seneste besøg i Alanya, hvor han også gav sin støtte til Alanyas ønske om at løsrive sig fra Antalya regionen og danne sin egen region med Alanya som regionshovedsted.
At støtten om en snarlig åbning nu er blevet officielle er er klart positivt tegn. Firmaet bag udbygningen og åbningen af lufthavnen forventer stadig at kunne åbne til foråret 2010. Dog er der stadig mange ubesvarede spørgsmål og uafklarede emner som detaljerne omkring jord-eksproprieringen etc. Men med den nu officielle støtte, er åbningen kommet et lille skridt videre...
Som altid vil vi dog anbefale alle om at tage al information vedrørende åbningen af lufthavnen med en vis portion skepsis, da rygterne som sagt stadig florerer på daglig basis.


Og i november havde en af Tyrkiets største aviser en spændende artikel om lufthavnen:

Snakken om lufthavnen fortsætter. Vi har fundet en interessant artikel i den engelsksprogede udgave af Hürriyet, en af tyrkiets største aviser. Her kan man læse om status på lufthavnen.
Ganske interessant læsning og endnu et godt eksempel på, at tingene ofte ikke er sort/hvide eller for den sags skyld ret gennemsigtlige i Tyrkiet. I artiklen interviewes blandt andet chefen for lufthavnen, der fortæller at der allerede nu foreligger en gyldig landingsgodkendelse til fly med en kapacitet på anslået 150-160 personer.
Dog er ingen størrer fly indtil videre landet, og de eneste tre landinger i lufthavnen hidtil har alle været foretaget af mindre privatfly.
Ligeledes fortælles det at man håber på snart at kunne opgradere lufthavnen til også at kunne modtage større fly, men at dette punkt endnu ikke er afklaret.
Tryk på linket og læs selv:

Men så pludselig: Maj 2010...


Første fly skulle være på vej…
Ligeledes det sidste sladder om lufthavnen i Gazipasa. Vær opmærksom på at disse informationer ligeesom al anden info om lufthavnen skal tages med et vist forbehold...

First flight at Gazipaşa expected on May 22
The long-awaited first commercial flight from Gazipaşa Airport in Alanya will take off on May 22. 150 German tourists will come with the first flight.
Gülçin Güner, president of the Alanya Hoteliers Association, or ALTID, told the Dogan news agency that they had met Öger Tours officials during the International Tourism Fair in Berlin last week and learned the company will launch the first flight in May in the Mediterranean district.

The flight is very important for the hoteliers in the region, Güner said while urging other tour operators and airline companies to follow Öger Tours’ lead in scheduling flights to the airport.
“There will be other flights to and from Gazipaşa Airport during the summer season although the number of flights will be below our expectations,” she said. “We expect the airport to be fully operational in 2011 and greatly contribute to tourism in eastern Antalya.”


Og så alligevel ikke – måneden efter kunne vi berette at flyet aldrig kom…

Som vi har skrevet mange gange før: Der er altid en masse snak om den ny lufthavn i Gazipasa, men knap så meget indhold ordene. I slutningen af maj skulle den første officielle maskine være landet, hvilket dog blev aflyst.
En god forklaring er endnu ikke sluppet ud, så vi må igen væbne os med tålmodighed...

Og hvor står vi så henne i dag?
Faktisk et langt bedre sted. For nu er der sket noget, og selskabet Bora Jet har åbnet en indenrigsrute mellem Gazipasa og Sabiha Gökcen lufthavnen i Istanbul.
Sabiha Gökcen lufthavnen med lufthavnskode SAW er Istanbuls internationale lufthavn nummer 2, og beliggende nord for byen tæt på Istanbul Park, hvor der hvert år køres Formel 1.
Lufthavnen er opkaldt efter et af Atatürks adoptivbørn, som tilmed var verdens første kvindelige jagerpilot.

Men for at komme tilbage til Gazipasa, så er der stadig ingen internationale ruter, eller charterselskaber der bruger lufthavnen.
Ligeledes er der en masse snak om hvilke flytyper der kan lande, og at lufthavnen endnu ikke er parat til at modtage størrer chartermaskiner.

Så alt er lagt til rette med endnu et par år med rygter, historier, og uvished.
Men når det gælder lufthavnen i Gazipasa, så er vi efterhånden vant til det.....

Jeg tror vi kommer til at vente yderligere et par år...

Dette blog-indlæg er skrevet af 2Base Ejendomsmægler & My2Base Holiday Homes
Besøg os på nettet:
Salg af ferieboliger: www.2base.com
Udlejning & Service: www.my2base.com
Online Shop: www.my2baseshop.com

Hvad kan vi gøre for dig?
Som en af de mest erfarne og seriøse ejendomsmæglere med speciale i tyrkiske ferieboliger, kan vi tilbyde jer det bredeste udvalg af gode boliger og bedste services.
- Bedste og største udvalg af boliger fra både private sælgere og byggefirmaer
- Højt niveau af ærlig og pålidelig information
- Bedste service efter købet såsom udlejning, opsynsservice og online-shop.


Facebook: Få vores nyheder direkte via Facebook – "Like/ Syntes godt om" os, og læs vores store, små og sjove historier.


Nyhedsbrev
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du automatisk modtager relevante nyheder, gode råd og tips. Nyhedsbrevet er nemt at afmelde igen, hvis du ikke længere finder indholdet relevant.