februar 11, 2022

En ny regel har set dagens lys

En ny regel vedrørende køb af fast ejendom i Tyrkiet har set dagens lys.


Reglen betyder at køber ved ansøgning om skødeoverdragelse skal vedlægge et såkaldt “vekselcertifikat”, hvor det dokumenteres at tinglysningsværdien er blevet omvekslet fra udenlandsk valuta til tyrkiske lira.


Certifikatet udstedes af de tyrkiske banker, og indleveres på det lokale skødekontor på lige fod med andre påkrævede dokumenter.


Rent praktisk betyder dette at køber af en ejendom på en tyrkisk bankkonto skal omveksle tinglysningsvædien fra udenlandsk valuta - typisk euro eller dollar - til tyrkiske lira.

Herefter udsteder banken vekselcertifikatet som vedlægges skødeansøgningen. 


Der er stadig enkelte uklarheder omkring processen men vi vil herunder gøre rede for de to mest almindelige scenarier for dig som køber.


Ligeledes vil vi svare på nogle af de mest almindelige spørgsmål som dette giver.


I eksemplerne tager vi udgangspunkt i en ejendom med en tinglysningsværdi på 750.000 TRL, svarende til omkring 50.000 Euro. - Du har en tyrkisk bankkonto  

Her kan du fremsende 50.000 Euro til din tyrkiske bankkonto, veksle om til tyrkiske lira og få certifikatet udstedt.

I fald boligen handles i Euro, kan du efter omvekslingen veksle tilbage til Euro.


- Du har ingen tyrkisk bankkonto

I så fald kan en repræsentant stå for omvekslingen. Hvis du har givet en 3. part som din ejendomsmægler fuldmagt til at kunne gennemføre handlen på dine vegne, kan denne gennemføre vekslingen.

I så fald vil du fremsende 50.000 Euro til til din repræsentant/ mægler som vil gennemføre vekslingen og få udstedt certifikatet på dine vegne.Hvad koster dette vekselcertifikat?

Når først omvekslingen er sket udsteder banken certifikatet gratis. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at veksle de tyrkiske lira retur til Euro, da betalin af boligen som regel sker i Euro. Her vil der være et kurstab samt et statsligt vekselgebyr på 0,2 procent af den samlede sum.

Vær opmærksom på at det statslige vekselgebyr på 0,2 procent kun betales når der veksles fra tyrkiske lira til euro, ikke når der veksles fra euro til tyrkiske lira.  Hvorfor er dette vekselcertifikat blevet indført?

Uden at drage udokumenterede konklusioner er det tydeligt for alle at dette er en del af en lang række tiltag som den tyrkiske regering har indført på kryds og tværs af alle sektorer i et forsøg på at styrke den svage tyrkiske lira. 


Hvor lang tid har i vidst om indførelsen af dette certifikat?

Vekselcertifikatet blev indført uden forudgående varsel mandag d. 24. januar. Selv skødekontoret i Alanya vidste ingenting, og i flere dage var det ikke muligt at ansøge om skøder, ligesom alle igangværende skødeprocesser blev opsagt.


Hvem gælder denne nye regel for?

I øjeblikket er det kun når en køber er udenlandsk (ikke-tyrkisk) at vekselcertifikatet er påkrævet.


Jeg påtænker at investere i en feriebolig i Alanya, hvordan påvirker dette mig?

Vekselcertifikatet er blot eet ud af flere påkrævede dokumenter når der handles feriebolig i Alanya. 

Hos 2Base Ejendomsmægler står vi for at gennemføre skødeprocessen fra A til Z, og fremover vil dette vekselcertifikat blive udstedt af os på linie med alle andre påkrævede dokumenter og certifikater som er nødvendige ved en bolighandel i Tyrkiet.


Jeg er i gang med at handle en ejendom i Tyrkiet, hvad skal jeg gøre?

Der er rigtigt mange igangværende handler som er blevet ramt af denne nye regel, og vi er allerede i  dialog med vores købere og sælgere omkring dette.

I nogle tilfælde vil køber allerede have en bankkonto i Tyrkiet, og vi kan forestå en veksling via denne konto. 

I andre tilfælde vil vi som repræsentant for køber kunne forestå en veksling og dermed få udstedt certifikatet.


Som alle andre i branchen er vi irriterede over at der ikke blev givet et varsel inden indførelsen af dette nye krav. 


Hvorledes det er rimeligt at kræve et sådant certifikat skal vi ikke gøre os til dommere over. 


Men at det indføres uden forudgående varsel synes vi selvfølgelig ikke er i orden.


Vi er dog vant til og meget erfarne i at løse små bump på vejen mod en gennemført bolighandel, således at sælger kan få solgt sin bolig, og køber kan tage deres nye, dejlige feriebolig i brug til glæde for dem selv og deres nærmeste.


Skulle du have spørgsmål efter at have læst denne information, så kontakt os gerne.