november 20, 2019

Ny evalueringsrapport ved køb og salg


Tidligere i år blev der ved ejendomshandler i Tyrkiet indført en såkaldt evalueringsrapport, hvor en uvildig og certificeret valuar skal vurdere værdien af den ejendom som handles.

Værdien som fremkommer i vurderingen danner efterfølgende grundlag for den offentlige ejendomsvurdering på boligen, ligesom afgiften til tinglysningen beregnes baseret på denne værdi.

I Tyrkiet er det en kendt sag af de offentlige vurderinger ofte er langt, langt lavere end den reelle markedsværdi på boligen.


Formålet med indførelsen af denne rapport er at bringe den offentlige ejendomsvurdering tættere på den relle markedsværdi.


Rapporten består af en detaljeret gennemgang af boligen, bygningen, lignende boligemner i samme område med videre.

Interessant er det dog at denne rapport indtil videre kun er påkrævet ved ejendomshandler hvor udlændinge er involveret enten som sælger eller køber.


En højere offentlig ejendomsvurdering er i Tyrkiet som i andre lande lig med højere udgifter for boligejerne. 


I fald de tyrkiske myndigheder ønskede at bringe de offentlige ejendomsvurderinger op til et niveau, hvor de matcher de reelle værdier, ville det logiske være at revurdere samtlige ejendomme.

Dette ville dog nok gå ind under kategorien politisk selvmord, derfor har regeringen valgte at indføre dette skridt for skridt, og starter således med ejendomme som handles eller sælges af udlændinge.

De fleste regner dog med at denne type rapport indenfor kort tid vil blive indført for alle ejendomshandler, uagtet nationalitet.


I løbet af en årrække vil også alle andre ejendomme - uagtet om de handles eller ej - formentlig skulle gennem en ny værdiansættelse.