marts 04, 2011

Skat ved salg af tyrkiske feriebolig

OPDATERING, JUNI 2012:I fald du har fået overdraget dit skøde FØR 01.01 2007, så skal du beholde boligen i 4 år før avancebeskatningen ved salg frafalder.
I fald du har fået overdraget dit skøde EFTER 01.01 2007, så skal du beholde boligen i 5 år før avancebeskatningen ved salg frafalder.
Bo Thygesen


******************
”Hvor meget skal jeg betale i skat ved salg af min tyrkiske feriebolig?”. Et ofte stillet spørgsmål, så lad os her kort redegøre for hovedtrækkene i dette.

Skat i Danmark: I fald din tyrkiske feriebolig har været brugt til privat formål, er en eventuel fortjeneste ved salg skattefri, da boligen således anses for en fritidsbolig ligesom et dansk sommerhus også ville være det.
I fald boligen ikke har været brugt privat, beskattes fortjenesten i Danmark som almindelig kapitalindkomst.

I Tyrkiet: I Tyrkiet er det lidt mere kompliceret. I fald du har ejet boligen i mere end 5 år, er en eventuel fortjeneste skattefri.
Vigtigt: Længden af ejerskabet afgøres ene og alene af hvornår dit skøde er blevet overdraget til dig. Hvornår du har betalt boligen, skrevet under på kontrakten eller er flyttet ind er irrelevant.
Datoen for overdragelsen kan ses på skødet.

I fald boligen har været ejet i mindre end 5 år, skal der betales skat af en eventuel fortjeneste efter følgende værdier (2010 skatte-satser):
Fortjeneste op til 8.800 TL, 15 procent
8.801 - 22.000 TL, 20 procent
22.001 - 50.000, 27 procent
Over 50.000 TL, 35 procent
Fortjenesten beregnes som forskellen mellem tinglysningsværdierne på skøderne udstedt til sælger og ny køber.

Vær meget opmærksom på følgende aspekt:
Selvom du sælger med tab, er det ikke generelt accepteret at nedskrive en tinglysningsværdi ved salg. Det vil sige at selvom din feriebolig sælges med tab, vil du ofte have en fiktiv gevinst.
Det er derfor meget vigtigt at du inden salget sørger for at søge informationer om hvad myndighederne kræver som tinglyst værdi ved et salg. Hermed kan du regne dig frem til hvor meget du skal betale i skat.
Dog er kutymen i dag i Tyrkiet således at denne skat – hvad enten den stemmer fra en reel gevinst eller på baggrund af en fiktiv gevinst – som regel ikke betales, og myndighederne gør intet for at kræve denne skat ind.
Set med danske øjne er dette naturligvis både ulogisk og svært at forklare. Faktum er dog at langt de færreste privatpersoner betaler dette, og myndighederne intet gør for at registrere eller efterfølgende kræve disse penge ind.
I sidste ende er dette i bund og grund meget fair, da boligerne pt. ofte sælges med tab og derfor uden reel gevinst for sælger.

Dette blog-indlæg er skrevet af 2Base Ejendomsmægler & My2Base Holiday Homes
Besøg os på nettet:
Salg af ferieboliger: www.2base.com
Udlejning & Service: www.my2base.com
Online Shop: www.my2baseshop.com

Hvad kan vi gøre for dig?
Som en af de mest erfarne og seriøse ejendomsmæglere med speciale i tyrkiske ferieboliger, kan vi tilbyde jer det bredeste udvalg af gode boliger og bedste services.
- Bedste og største udvalg af boliger fra både private sælgere og byggefirmaer
- Højt niveau af ærlig og pålidelig information
- Bedste service efter købet såsom udlejning, opsynsservice og online-shop.


Facebook: Få vores nyheder direkte via Facebook – "Like/ Syntes godt om" os, og læs vores store, små og sjove historier.


Nyhedsbrev
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du automatisk modtager relevante nyheder, gode råd og tips. Nyhedsbrevet er nemt at afmelde igen, hvis du ikke længere finder indholdet relevant.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar